Netinvest :: Polityka Prywatności

Wstęp

Administratorem Twoich danych osobowych jest Netinvest, ul. Złota 14, 63-507 Kobyla Góra, e-mail: bogus@netinvest.pl. Netinvest – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

Netinvest zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów prowadzonych w domenie netinvest.pl (i jej subdomenach) oraz publikacji należących do Netinvest obowiązuje aktualna polityka prywatności znajdująca się na tej stronie.

Do korzystania z serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookie oraz działające i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Netinvest nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, ani adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i publikacji.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów Netinvest, nie subskrybować publikacji należących do Netinvest oraz nie nabywać produktów oferowanych przez Netinvest.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Netinvest możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres email. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych i adresowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i obsługi zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych publikacji

Subskrypcja elektronicznych i bezpłatnych publikacji należących do Netinvest wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu email. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy emailowej. Adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu subskrybentowi odpowiednią publikację.

Niezapowiedziane wiadomości

Netinvest zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Netinvest rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, publikacji i produktów (np. nowości, zmiany, promocje), niekomercyjnych listów (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.) oraz informacji komercyjnych, których rozsyłka została opłacona przez klientów Netinvest. Podmioty zlecające komercyjne emailingi nie mają wglądu do danych kontaktowych osób znajdujących się na listach adresowych Netinvest. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w serwisach należących do Netinvest przy okazji wysyłania opinii o produktach, komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Netinvest nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisach należących do Netinvest i dotyczące produktów, usług, serwisów i publikacji nieobsługiwanych przez Netinvest nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Netinvest mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku użytkownika.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i publikacjach należących do Netinvest.

 

 

© Netinvest | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt


Be Free